Werken bij

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures beschikbaar binnen de iBerry Study.

Onderzoeksstage

Onderzoeksstage bij de iBerry Study van het Erasmus MC in Rotterdam

Achtergrond

Het merendeel van de psychiatrische stoornissen waar volwassenen mee kampen zijn ontstaan voor het 25e levensjaar. Stoornissen ontstaan veelal tussen de vroege adolescentie en jongvolwassenheid of vanuit eerder aanwezige emotionele- en gedragsproblemen in de kindertijd. Hierdoor is er een groeiende behoefte aan zorg die geboden wordt voorafgaand aan het stellen van een diagnose volgens de classificatiesystemen. Zeker aangezien het negatieve effecten heeft op de behandelbaarheid indien we wachten totdat de klachten duidelijk in een diagnose te vatten zijn.

The iBerry Study

Het iBerry (Investigating Behavioral and Emotional Risk in Rotterdam Youth) cohort is een cohort van 1022 adolescenten uit de regio Rotterdam Rijnmond waarin onderzocht wordt welke biologische, psychologische en sociale factoren het beloop van subklinische symptomen naar psychiatrische stoornissen bepalen. De adolescenten zijn geselecteerd op basis van een screeningslijst (SDQ-Y) die ze hebben ingevuld in de brugklas.

De baselinemeting is inmiddels afgerond en de eerste follow-up meting (2 jaar na baseline) is in volle gang! De uitgebreide dataverzameling vindt plaats in het Erasmus MC. Hier worden verschillende vragenlijsten (ASEBA, Suïcidaliteit, Zelfbeschadiging, Sociale Steun PQ-16, BSI, Ouder-kind interactie), interviews (MINI-Kid, MINI Plus) en lichamelijke metingen (bloedafname voor (epi)genetisch onderzoek, schildklierfunctie en metabolisme en haarafname voor cortisolbepaling) afgenomen bij zowel de ouder als de jongere tijdens een afspraak die drie uur duurt. Tijdens de baselinemeting zijn tevens neuropsychologische taken (SON-r 6-40, IOWA) afgenomen.

Wat bieden wij?

Gedurende de stage zal je betrokken worden in alle onderdelen van het onderzoek: afspraken maken, dataverzameling, datainvoer, data-analyse en participeren in het teamoverleg. Dagelijks komen er deelnemers naar het onderzoekscentrum, jij zult mee draaien in de dataverzamelingscarroussel en alles leren over grootschalig onderzoek bij jongeren en volwassenen. Je doet naast onderzoekservaring ook ervaring op in het afnemen van diagnostische interviews en het oefenen van gesprekstechnieken. De metingen zijn erg divers, je master these schrijf je over één van de vele verschillende aspecten rondom psychopathologie bij jongeren en ouders. We overleggen hier graag met je over.

Vereisten

Wij zijn doorlopend op zoek naar enthousiaste studenten die zowel goed zelfstandig als in een team kunnen werken. Relevante werkervaring en venapunctiebeheersing (geneeskundestudenten) zijn een pré. We vragen dat je vier dagen per week van 09:30 tot 18:00 uur in het Erasmus MC aanwezig bent voor de duur van een half jaar of een andere periode in overleg. De werktijden staan echter vast.  Uiteraard heb je op deze dagen tijd voor het schrijven van je master these. Let op: de stage is geen klinische stage en er is geen mogelijkheid om je BAPD te behalen.

Heb je vragen? Bel of mail onze stagecoördinator Nita de Neve-Enthoven gerust! (010 703 59 78 / iberrystudy@erasmusmc.nl) Of kijk op www.iberrystudy.nl en lees hier hoe andere studenten hun stage hebben ervaren! Als je interesse hebt in een stageplaats bij de iBerry Study kun je een recent cv en een motivatiebrief mailen naar iberrystudy@erasmusmc.nl. Vermeld hier ook in per wanneer je stage zou willen lopen.

 

Ervaringen masterstudenten:

Ytsje – Je onderzoeksstage lopen bij iBerry is erg leerzaam en praktisch. Zo verzamel je data door actief mee te helpen met het onderzoek en ben je ook verantwoordelijk voor het invoeren van je eigen data. Je leert op een leuke manier om te gaan met jongeren en hun ouder(s). Het team collega’s is best groot, waardoor je leert om met verschillende mensen samen te werken. Bovendien is het ook erg gezellig!

Frank – Vanaf het eerste moment ben ik door het onderzoeksteam betrokken bij het verloop van de studie. Ik werd vanaf het begin opgeleid voor het zelf uitvoeren van onderzoeken met proefpersonen. In mijn latere praktijkstage heb ik veel aan de klinische vaardigheden gehad. Kortom, wil je binnen een internationaal topinstituut werken aan zowel je klinische als wetenschappelijke vaardigheden en binnen een gezellig team van psychiaters, psychologen, pedagogen en stagiaires werkervaring opdoen? Dan is een stage bij The iBerry Study iets voor jou.

Emma – De afgelopen 6 maanden bij iBerry waren ontzettend leerzaam en intensief; als stagiaire had je allerlei verschillende taken en dagelijks contact met de jongeren en hun ouders. En dat in een gezellig team aan collega’s!

Manal – In een hecht, enthousiast en hardwerkend team samenwerken aan een veelbelovend onderzoek, deden zes maanden voorbijvliegen. Een uitdagende stage waar zelfstandigheid geprezen wordt, op maat begeleiding beschikbaar is en er altijd wat nieuws te leren valt.