Deelname iBerry 2.0

Waarom ben ik benaderd?

Een paar jaar geleden ben je bij ons langs geweest voor je bezoek aan de iBerry Study. Nu zien je graag terug om te kijken wat er in de tussentijd is veranderd! We weten namelijk dat bij jongeren tussen 12 en 26 jaar veel verandert op allerlei gebieden; lichamelijk, geestelijk maar ook in de omgeving. Sommige jongeren ervaren moeilijke periodes in deze tijd, anderen hebben nergens last van. Tot op heden weten we nog niet zo goed waarom dat bij jongeren zo kan verschillen. Graag willen wij die veranderingen volgen.

Wat houdt deelname voor mij in?

We vragen je dit keer om één keer naar het iBerry onderzoekscentrum te komen. Een bezoek aan het iBerry onderzoekscentrum duurt voor jou maximaal 3 uur. Bij deelname vragen we informatie aan jou en je ouder. We zullen je vragen naar dingen die veranderd zijn sinds de vorige meting, maar we vragen je ook naar verschillende nieuwe onderwerpen. Bij jou nemen we graag een interview en lichamelijke metingen af. We vragen je ook om twee vragenlijsten in te vullen. We sturen geen vragenlijsten meer toe na de afspraak.

Als je wilt kan je ook meedoen aan het slaap en bewegingsonderzoek.Voor meer informatie over welke metingen we allemaal doen, klik hier. Belangrijk om te weten is dat elk onderdeel vrijwillig is. Je mag dus altijd zeggen dat je een bepaald onderdeel niet wilt doen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Het iBerry-team zal zeer zorgvuldig met je antwoorden omgaan. Zij mogen deze gegevens alleen op groepsniveau bekend maken zonder daarbij jouw naam of andere persoonlijke gegevens te noemen. Jouw naam en de naam van je ouders blijven dus altijd geheim.

De onderzoeker bewaart de gegevens met een code. Alleen de hoofdonderzoeker en datamanager hebben toegang tot de lijst waarop staat welke code bij welke naam hoort. De personen die onderzoeksresultaten van jou, je ouders en je (mentor)leerkracht kunnen inzien zijn:
favicon Bevoegde medewerkers van de iBerry Study
favicon De leden van de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC die de iBerry Study heeft goedgekeurd
favicon De Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wij zijn verplicht onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren. Daarna worden de gegevens vernietigd. De gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Daarvoor geef je toestemming als je meedoet aan dit onderzoek.

Jouw lichaamsmateriaal (bloed en haarplukje) wordt ook in gecodeerde vorm 15 jaar bewaard. We willen dit materiaal graag gebruiken voor toekomstig onderzoek naar de ontwikkeling en gezondheid van jongeren. Deze onderzoeken hebben dus hetzelfde doel als het onderzoek waarvoor je nu wordt gevraagd. Jouw lichaamsmateriaal kan dus niet worden gebruikt voor onderzoek naar een ander onderwerp of een heel ander probleem. Uiteraard blijft de vertrouwelijkheid die we hierboven hebben beschreven altijd gelden. Vind je het goed als wij jouw materiaal bewaren en gebruiken? Als je dat niet wilt, respecteren wij dat natuurlijk. Je kunt je keuze op het toestemmingsformulier aangeven.

Als we tijdens het onderzoek nog iets ontdekken wat belangrijk is voor je gezondheid, dan bespreken we dat altijd eerst met jou en je ouders.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Zonder jou zouden we ons onderzoek niet kunnen uitvoeren! Om je te bedanken voor je deelname krijg je van ons na je bezoek een cadeaubon t.w.v. €25,-. Als je ook meedoet met de slaap- en activiteitenmeting krijg je een extra cadeaubon t.w.v. €10,-. Daarnaast kan je kans maken op een city-trip voor 2 personen!

Naast de cadeaubon heb je zelf geen direct voordeel als aan deelname, maar de volgende generatie jongeren heeft dat wel! Aangezien jij hebt meegedaan aan de iBerry Study, is jouw deelname aan de iBerry Study 2.0 extra waardevol om te leren hoe jongeren veranderen over de jaren heen. Verder leer je veel over jezelf en zorgen wij voor een gezellige afspraak! We hopen dat we je snel weer mogen zien!

Je zal waarschijnlijk (reis)tijd kwijt zijn voor deelname aan het onderzoek, maar verder zitten er geen nadelen aan deelname aan het onderzoek. Geen van de onderdelen in dit onderzoek zijn schadelijk voor jou.