Onderzoek

button_onderzoek2

Wat is de iBerry Study?

iBerry staat voor ‘Investigating Behavioral and Emotional Risk in Rotterdam Youth’. De iBerry Study is in 2015 gestart om meer te leren over hoe jongeren opgroeien tot gezonde volwassenen. Tijdens dit onderzoek worden 1000 jongeren en hun ouders een aantal jaar gevolgd. Met dit onderzoek leveren we een belangrijke bijdrage aan de kennis over gezonde ontwikkeling.

In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond zijn inmiddels alle 1000 jongeren langsgeweest op ons onderzoekscentrum. Zij zullen elke twee á drie jaar worden uitgenodigd om terug te komen. Het totale onderzoek duurt naar verwachting tien jaar.

Wij verzamelen informatie over een groot aantal onderwerpen.  Door de gegevens van alle deelnemende jongeren en hun ouders samen te voegen, hopen we de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

 Wat zorgt ervoor dat jongeren opgroeien tot gezonde jonge mensen?
 Waarom ontwikkelt de ene jongere zich optimaal en de andere jongere niet?
 Hoe kunnen we jongeren en ouders helpen wanneer de ontwikkeling niet optimaal verloopt?

Binnen het onderzoek zullen we ons ook richten op specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld slaap, stress en lichamelijke klachten.

Slapeloze nachten: Het invloed van slaap op de mentale gezondheid.

Vrijwel alle mentale problemen gaan samen met een verstoring van de slaap. De vraag is alleen of je slechter gaat slapen door deze klachten of maken de klachten dat je slechter slaapt? Om dit te onderzoeken vragen we de 1000 jongeren in het iBerry onderzoek 9 dagen lang een ‘actigrafie-horloge’ te dragen om de slaap in kaart te brengen.

De actigraaf in dit horloge registreert je bewegingen. Omdat je meestal stil ligt als je slaapt en wat meer beweegt als je wakker bent, kunnen we met dit kleine apparaatje een betrouwbare inschatting maken van het aantal uren dat je slaapt. Het horloge draag je 24 uur per dag, en daarnaast krijg je een dagboekje, waarin je elke dag bedtijd en andere bijzonderheden opschrijft.

Deze informatie koppelen we aan mogelijke oorzaken zoals gebruik van social media en het meemaken van vervelende gebeurtenissen. Het slaappatroon linken we vervolgens aan psychische klachten op de kortere en langere termijn.

Bepaling van stresshormoon

Een beetje van het stresshormoon cortisol heeft je lichaam nodig om goed te functioneren. Maar teveel stresshormoon, door mentale of lichamelijke stress, kan nadelige gevolgen hebben voor de (mentale) gezondheid.

Vaak wordt cortisol gemeten in bloed, urine of speeksel, maar deze methoden laten slechts een momentopname zien. Bij jongeren van het iBerry onderzoek zijn haarplukjes verzameld. Het hoofdhaar, dat ongeveer één centimeter per maand groeit, geeft veel interessante informatie over een periode van enkele maanden.  De hoofdharen worden gebruikt bij onderzoek naar de rol van het stresshormoon op het ontstaan van psychische klachten.

De relatie tussen pijn, lichamelijke klachten en psychische problemen

Lichamelijke klachten en pijn zijn geen verzinsel. Dat: ‘alles wat met de psyche te maken heeft zich tussen de oren afspeelt’, is veel te kort door de bocht. De psyche is bij het hele lichaam betrokken en andersom. Deze klachten trekken een zware wissel op mensen die ermee te maken krijgen en zorgen voor veel schoolverzuim en problemen in sociale relaties.  Binnen iBerry proberen we inzicht te krijgen in het ontstaan van het pijnprobleem.

Benieuwd naar alle onderwerpen die de iBerry Study onderzoekt? Of bent u een medewerker van de universiteit of (overheids)instelling en wilt u graag met ons samenwerken? Neem contact op met projectleider dr. Nina Grootendorst.